Obecní úřad Lhota

Boleslavská 47

277 14 Lhota

tel.: 326 971 008

e-mail: obeclhota@iol.cz

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí
8.00-11.00 14.00-17.00
Středa
8.00-11.00 14.00-17.00
Pátek
14.00-17.00
 

  Úvodní stránka

  Stalo se v naší obci

 Obecní úřad

   - Úřední deska

   - Elektronická podatelna

   - Povinné info

   - Informace pro občany

   - Knihovna

   Informace o obci

  Historie

  Spolky a organizace

   Jezero Lhota
   Fotogalerie

 Firmy na území obce

 
 
 

CZECH POINT  

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
 

Výpisy z veřejných evidenci:
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
u veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.
 
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstrík - IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví   
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


 

provozní doba: středa 14 - 18 hod, čtvrtek 16:30 - 17:30 hod

 
 
 

Info 

Provozní doba

středa 14 - 18 hod

čtvrtek 16:30 - 17:30 hod